Představení škol

Základní škoda Velvary
Představení školy
Historie školství ve Velvarech sahá do 14. století, kdy bylo vyučováno ve farní škole. První písemná zmínka o veřejné škole je z roku 1561. Ve škole se vyučovalo česky, a to i po třicetileté válce.
Budova, ve které sídlí současná škola byla slavnostně otevřena 1. září 1886. Proto si na počátku školního roku 2016/2017 školáci připomněli 130. výročí této skutečnosti.
Škola je hrdá na to, že 26. 11. 1905 v ní přednášel T. G. Masaryk. Tuto událost připomíná pamětní deska ve vestibulu školy.
V roce 2009 prošla budova školy částečnou rekonstrukcí. Škola byla vybavena IT technikou, do tříd byly nainstalovány multimediální tabule a dataprojektory. Výuka probíhá pomocí Ipadů a elektronických učebnic. Škola je partnerskou školou nakladatelství Fraus a tzv. „Applí“ školou. V současné době škola vzdělává téměř 500 žáků z celá spádové oblasti, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Důraz je kladen také na výuku cizích jazyků. Ve škole již několik let působí rodilý mluvčí. V rámci mimoškolní činnosti jsou zájemci připravování na Cambridgeské zkoušky. Každý rok je pro zájemce pořádán studijní pobyt ve škole ve Velké Británii. V rámci e-twinningu žáci spolupracují s partnerskou školou v Turíně (Itálie) a Montbern (Francie).
Pro sportovní výchovu škola využívá nově postavené multifunkční hřiště s umělým povrchem, svůj volejbalový kurt na školním dvoře, malý sportovní sál v prostorách školy a velkou tělocvičnu v moderně zrekonstruované budově Sokolovny. K dispozici je také zařízení fotbalového klubu FC Slovan Velvary a místní kriketové hřiště.
Při škole pracuje Školní poradenské pracoviště se speciálním pedagogem a školním psychologem. Součástí školy je školní družina sídlící v samostatné nově zrekonstruované budově, školní klub a Centrum sportu
Samozřejmostí je pořádání projektových dnů (Den kontinentů, Branný den, Dopravní den, Den Země), regionálních sportovních akcí (Atletický pětiboj o pohár starosty města, Hry třetího tisíciletí, Vánoční turnaj ve vybíjené, Koloběžkyáda), sportovních kurzů (plavání, lyžařský, vodácký, golfový) i zahraničních ozdravných pobytů u moře (Tunis, Mallorka, Turecko, Řecko).Dvořákovo gymnázium Velvary

Představení školy
Dvořákovo gymnázium je čtyřletá a osmiletá všeobecně vzdělávací škola.
Obecné cíle jejího studia jsou:

Motivovat studenty k aktivnímu, samostatnému a zodpovědnému studiu a přístupu k životu.
Naučit je důležitým životním dovednostem.
Pomoci jim získat všeobecný vědomostní základ nutný k dalšímu studiu na vysokých školách.
Zaměření gymnázia není předem dáno. Vyučování přírodovědným a humanitním a jazykům je vyvážené.
Studenti posledních dvou ročníků si vybírají z mnoha nabízených volitelných předmětů podle svých zájmů a orientace na další studium.
Máme zavedenu dvouúrovňovou výuku matematiky v posledním ročníku studia.

Obchodní akademie má podobné cíle jako gymnázium. Navíc je odbornou školou, která připraví své absolventy na různé činnosti spojené s podnikáním a administrativou. Většina jejích absolventů odchází studovat na ekonomické fakulty různých vysokých škol.

Pedagogický sbor je společný pro oba typy škol.

Budova školy je umístěna v klidné vilové zástavbě města Kralupy nad Vltavou (asi 18 000 obyvatel). Působí v regionu tohoto města a okolí, má dobrou pověst, dobré vztahy s vedením města, mnoha firmami a ostatními organizacemi ve městě.

Škola jako celek dosahuje dobrých výsledků ve všech oborech vzdělávací činnosti. Studenti se umísťují velmi dobře v olympiádách, v celostátním testování vědomostí a dovedností, ve sportovních soutěžích i kulturních přehlídkách.  
Tradičně dobře připraveni jsou studenti odcházející studovat technické obory VŠ, ale i obory ostatní.
Škola vykazuje řadu mimoškolních aktivit, rozvíjí zájmovou činnost po vyučování, například zastřešuje Basketbalové centrum mládeže.
Škola je známa svým systémem projektové výuky a mnoha poznávacími, kulturními, sportovními výjezdy v rámci republiky i do zahraničí.
V minulých letech byly výrazným způsobem zrekonstruovány, zmodernizovány interiéry školy a opraveny zásadní technické nedostatky ve školní budově. Vnitřní prostory působí na veřejnost velmi příjemným a přátelským dojmem.
Školu podporuje Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., která velmi pozitivně ovlivňuje její činnost.
 • BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
 • BBG
 • ZFP Akademie, a.s.
 • Metal Trade Comax
 • Toi Toi
 • Restaurace Na Františku
 • Mero
 • backaldrin s.r.o.
 • Uzenářství Čejka
 • Moehr
 • Skvělý.net
 • Kompek
 • Moravec Group
 • ok POINT
 • Proficolor
 • Zemědělská farma Bratkovice
 • Jednota COOP Kladno
 • Motorest Vítov
 • Kia Kladno
 • Rohstal
 • IBG
 • Accolang
 • Accolang
 • Trigema
 • BBG
 • Linet

All rights reserved © FA Bohemians Praha 1905 - Velvary